Annette Brasholt

Mentor

Jeg hedder Annette, har 4 voksne børn og er 55 år.

I en del år har jeg været frivillig rådgiver, bisidder og partsrepræsentant for forældre og frivillig mentor for unge med forskellige udfordringer og diagnoser. Målet har været barnets og den unges trivsel på deres egne vilkår og ikke på mine eller andres.

Jeg er uddannet sygeplejerske og er vant til at samarbejde rigtigt godt med andre fagfolk.

Ethvert menneske ved bedst, hvad der føles rigtigt for det – og jeg er en god lytter, sparringspartner og omsorgsperson for dig og gør mig umage for i fællesskab med dig at skabe ro og glæde i dit liv. Der er altid løsninger, man skal bare få øje på dem.

Jeg glæder mig til at møde dig.

ab@gadespejlene.dk

25 48 87 48