Mette Herholdt Mertz

Mentor

Jeg er tæt på 50 år og har boet på Østerbro hele mit liv. Jeg er gift med Nicolai og sammen har vi to voksne sønner.

Jeg har en fortid på reklamebureau og jeg er senere uddannet etnolog. Jeg har en stor interesse i hvordan vi mennesker lever og vælger at bo og derfor er jeg nu i gang med en uddannelse som indretningsarkitekt. Jeg har derudover stor erfaring med bestyrelsesarbejde, hvor min indsats især har haft fokus på miljø, folkeskole, flygtninge og ikke mindst unge mennesker.

Jeg er meget optaget af at alle bliver mødt med lige stor respekt og anerkendelse – lige gyldigt hvad dit udgangspunkt er. Jeg oplever ofte at unge har store styrker og kvaliteter, og dem vil jeg gerne være med til at fremelske.

Jeg er drevet af et menneskeligt engagement og af et ønske om at give noget af mig selv til unge mennesker, som har brug for ekstra omsorg og interesse.

40 57 30 25