billede_ung05

Samarbejdet elev/lærer/forældre kan til tider være vanskeligt p.g.a. manglende ressource overskud hos forældrene.

I nogle tilfælde kan samarbejdet være afløst af konflikt, og adfærden hos eleven så uhensigtsmæssig for de øvrige elever at afbrydelse af samarbejdet er nødvendigt.

Især fra 7. klassetrin udvikler enkelte elever en adfærd i forbindelse med deres teenageudvikling, der er begrænsende for deres indlæring og deres sociale tilknytning til lærere og kammerater.

Disse elever kan være svære at hjælpe, balancen i at rumme adfærden og samtidig stille krav til elevens ansvarlighed for egen læring og sociale relationer, kan være meget svær. Især hvis forældrene ser læreren mere som fjende end som hjælper.

Måske din elev har været til skolepsykologen, og måske du har lavet en indberetning og eleven har fået tilknyttet en kontaktperson eller sagsbehandler, uden du kan se en ændring af adfærden i timerne og frikvartererne,

Har du som lærer haft elever hvor du ville ønske at du kunne tilbyde en voksen ressource der kunne hjælpe den unge med at ta’ ansvar for sit eget liv, så er en mentor fra Gadespejlene det du står og mangler.

I Gadespejlene hjælper vi unge med at tage ansvar for deres eget liv, og indgår i meningsfyldte sociale sammenhænge som skole, arbejde og fritidsaktiviteter.

I Gadespejlene erstatter vi ikke dig, skolepsykologen, eller kommunens sagsbehandlere. Vi er et supplement for den unge. Vi er mest af alt den voksen ressource der måske mangler i familien, rolle modellen der møder den unge hvor den unge er, og hjælper den unge på den rigtige vej.

Hvad den rigtige vej er lader vi være op til den unge.

Har du en elev der har brug for en voksen ressource så kontakt os endelig.

Jeg har været med til at starte Gadespejlene i Roskilde i 2010, og er fortsat fast kontaktperson mellem mentorerne og Kommunen. Mentorerne i Gadespejlene er et fremragende supplement til kommunes øvrige tilbud til Børn og Unge. Gang på gang viser de frivillige kræfter at de kan noget helt andet i deres møde med de unge, der ofte hjælper den unge til skift i vaner og adfærd. Min tid som kontaktperson for Gadespejlene har samtidigt givet mig nogle stærke meningsfyldte relationer til en flok fantastiske frivillige, som jeg vil glæde mig over at skulle arbejde sammen med i mange år fremover.