Gadespejlene – et meningsfuldt supplement til din sagsbehandling

I Gadespejlene har vi et tæt samarbejde med de kommuner hvor vi er repræsenteret.

Vi indgår altid en samarbejdsaftale med hver enkelt kommune typisk med afdelingen for Børn og Unge.

Vi ønsker at være et supplement til den indsats der ydes til unge, vi er ikke et alternativ.

Alle mentorer er ansat på kommunal lignende vilkår og er underlagt:

• Indhentning af børneattester og straffeattester
• Har tavshedspligt i forhold til egne og andres mentees
• Har indberetningspligt i forhold til unge under 18 år der udsættes for seksuelle overgreb eller lever under forhold der bringer barnets sundhed i fare.
• Mentorerne er forpligtet til at yde frivilligt arbejde minimum 10 timer pr. måned
• Deltagelse i månedligt netværksmøde, og supervision
• Modtagelse af uddannelse i mentoring, og anden relevant uddannelse
• Overholde regelsættet for mentorer i Gadespejlene

Har du en ung som du skønner har brug for et virkningsfuldt supplement, så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi aftaler et matchmøde på et neutralt sted, senest 14 dage efter du har fået den unges accept.

På matchmødet finder vi ud af om der er basis for et frivilligt forløb for mentor og mentee.

Vi ønsker ikke at erstatte dit arbejde, og respekterer fuldt ud din faglighed og uvurderlige hjælp til de unge du dagligt hjælper.

Vi kan på ingen måder det du kan, men vi kan nået andet.

Værdien ligge i “frivilligheden”, gang på gang vi interviewer de unge mentees  ligger de enormt vægt på at mødet mellem mentor og mentee er frivilligt.

Du er den eneste voksen jeg har fortalt alt til…

Har du en ung og har du spørgsmål til hvad vi kan hjælpe med, så ring endeligt til os.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Se vores samarbejdsaftale med Roskilde Kommune

Jeg har været med til at starte Gadespejlene i Roskilde i 2010, og er fortsat fast kontaktperson mellem mentorerne og Kommunen. Mentorerne i Gadespejlene er et fremragende supplement til kommunes øvrige tilbud til Børn og Unge. Gang på gang viser de frivillige kræfter at de kan noget helt andet i deres møde med de unge, der ofte hjælper den unge til skift i vaner og adfærd. Min tid som kontaktperson for Gadespejlene har samtidigt givet mig nogle stærke meningsfyldte relationer til en flok fantastiske frivillige, som jeg vil glæde mig over at skulle arbejde sammen med i mange år fremover.