Få en afdeling af Gadespejlene i din kommune

Frivillighed har været på agendaen for rigtigt mange kommuner i en årrække.

Finansierings grundlaget for vores velfærdsydelser er til stadighed under press, og er til stadig debat, spørgsmålet er om vi med traditionel økonomisk vækst kan skabe skattegrundlag nok til at finansierer vores velfærdsydelser.

Måske vi skal tænke helt anderledes, i Gadespejlene er vi inspireret af denne tankegang:

“Økonomisk vækst skal erstattes med bæredygtige visioner for samfund og hverdagsliv. Modvækst skal sikres gennem et stop for økonomiens og det materielle forbrugs vækst i den rige del af verden. I stedet skal der ske en vækst i fælles værdier som nærhed, lokalsamfund, det meningsfulde liv og global retfærdighed.” Kilde: Modvækst

Gadespejlene er et lokalt netværk af mentorer der arbejder 100% frivilligt  med at skabe meningsfulde  relationer med unge i aldersgruppen 15-30 år.

Vi ved at værdien i frivillighed er enorm for både mentor og mentee, det meningsfyldte møde hvor vi alene er der for hinanden fordi vi har lyst, skaber resultater der ofte overgår det kommercielle møde mellem behandler og ung.

I Gadespejlene ønsker vi at være et supplement til alle de velfungerende foranstaltninger der i forvejen henvender sig til børn og unge, vi ønsker ikke at være et alternativ.

Ender vi med som supplement at kunne erstatte andre alternativer, blir’ vi stolte, ikke for at have sparet penge, men fordi vores indsats har gjort en forskel for den unge.

I Gadespejlene stiller vi store krav til hinanden, at få muligheden for at være ressource person for en ung ser vi som et værdifuldt privilegium som vi har stor respekt for, hvorfor vi alle;

• er særligt udvalgte ved ansættelsessamtaler
• arbejder frivilligt  minimum 10 timer pr. måned
• deltager i relevant uddannelse
• deltager aktivt i det lokale netværk
• modtager supervision

Ønsker du som kommune at Gadespejlene skal være et del af dit frivillig tilbud, så stiller vi også krav til dig:

• Forpligtende samarbejdsaftale
• Økonomi
• Kommunen stiller lokaler til rådighed
• Fast kontakt person

Ønsker du Gadespejlene tilbage i din kommune, kontakt os så kommer vi gerne til kaffe.

Jeg har været med til at starte Gadespejlene i Roskilde i 2010, og er fortsat fast kontaktperson mellem mentorerne og Kommunen. Mentorerne i Gadespejlene er et fremragende supplement til kommunes øvrige tilbud til Børn og Unge. Gang på gang viser de frivillige kræfter at de kan noget helt andet i deres møde med de unge, der ofte hjælper den unge til skift i vaner og adfærd. Min tid som kontaktperson for Gadespejlene har samtidigt givet mig nogle stærke meningsfyldte relationer til en flok fantastiske frivillige, som jeg vil glæde mig over at skulle arbejde sammen med i mange år fremover.